Whitepapers

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-HRM

In deze whitepaper wordt gekeken naar de rol die P&O kan hebben bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, verlagen van werkdruk en het zorgen voor kostenreductie binnen zorginstellingen.

Deze whitepaper bestaat uit 5 pagina’s. De auteur is Jasper Brandt. Hij Hij is als HR proces consultant werkzaam bij RheiGroup, een onafhankelijk bureau dat organisaties adviseert op het snijvlak van P&O, business en IT.

Download whitepaper

Deel dit bericht via: