proces automatisering HRM: Instroom

Met optimale communicatie maximale draagkracht e-HRM

e-HRM maakt het mogelijk HR-processen optimaal in de lijn te beleggen. Hierdoor daalt de administratieve werkdruk op HR-afdelingen en wordt het voor HR-adviseurs mogelijk de aandacht te richten op strategische taken. HR-processen kunnen echter alleen geoptimaliseerd worden wanneer medewerkers en managers overtuigd zijn van de voordelen van e-HRM en deze software daadwerkelijk gebruiken. U bewerkstelligt dit door voor alles de communicatie hierover te stroomlijnen.

Spits de communicatie toe op de kernvoordelen
Om de voordelen van e-HRM krachtig over het voetlicht te brengen, kan de communicatie zich toespitsen op de volgende kernvoordelen:

• 24/7: werknemers hebben dankzij e-HRM zeven dagen in de week en 24 uur per dag toegang tot het systeem. Waar werknemers in buitendienst vroeger de interne post moesten gebruiken of een bezoek aan kantoor moesten brengen om bijvoorbeeld een declaratie in te dienen, kunnen ze dat nu altijd, overal en vanaf elk apparaat doen. Wanneer medewerkers ‘s avonds op de bank met hun partner besluiten dat het hoog tijd is een lang weekend op reis te gaan, kunnen zij ter plekke vanaf hun tablet, smartphone of laptop verlof aanvragen.

any time, any place, any device: dankzij moderne e-HRM-apps hebben medewerkers altijd en overal toegang tot hun digitale loonstrook, declaraties en ziekteverzuimgegevens vanaf hun eigen smartphone of tablet. Door gebruik te maken van de kracht van dit soort apparaten, zoals een ingebouwde camera, kan het indienen van aanvragen gebruikersvriendelijker verlopen. Moderne e-HRM biedt medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdens het declareren van persoonlijke uitgaven met hun tablet of smartphone een foto te maken van kassabonnen.

• direct zichtbaar: dankzij e-HRM worden aanvragen sneller geaccordeerd. Medewerkers kunnen hun aanvragen rechtstreeks in het systeem invoeren. Leidinggevenden krijgen automatisch een verzoek om al dan niet akkoord te geven voor een verlofaanvraag, declaratie op opleiding. Wanneer zij daarop niet tijdig reageren, kan het systeem de melding automatisch opnieuw sturen, bijvoorbeeld voorzien van een rood uitroepteken.

• realtime toegang: gegevens zijn altijd actueel. Op de achtergrond zorgt het e-HRM-systeem continu voor een correcte afhandeling. De software controleert de gegevens zelfstandig op volledigheid en correctheid.

• maximale controle: werknemers kunnen op elk moment zien hoe het is gesteld met de status van hun aanvraag. Is deze alleen ‘ingediend’ of ook al ‘goedgekeurd’? Wanneer wordt het salaris of de declaratie uitbetaald? Ze hoeven daarvoor niet meer naar de HR-afdeling te bellen.

• gebruikersvriendelijk: moderne e-HRM is uitermate gebruikersvriendelijk, ook voor medewerkers die weinig ervaring hebben met het bedienen van software. Om een aanvraag in te dienen zijn slechts enkele eenvoudige stappen nodig. Een werknemer die reis- en verblijfskosten wil declareren, kan de bonnen bijvoorbeeld simpelweg scannen met de camera van zijn of haar tablet of smartphone. Persoonsgegevens, zoals naam, adres en bankrekeningnummer, hoeven slechts eenmaal te worden ingevuld.

De gehele whitepaper van Visma Software leest u hier. Morgen leest u de overige stappen waarmee u een maximaal draagvlak voor e-HRM creëert. Effectieve communicatie kan ook worden bewerkstelligd met een goed communicatieplan. Op PW de Gids Vakbase leest u hoe u dit opstelt.

Deel dit bericht via:

One thought on “Met optimale communicatie maximale draagkracht e-HRM

  1. Pingback: In 10 stappen naar maximale draagvlak voor e-HRM | OvereHRM.nl

Comments are closed.