Verdieping

personeel flex stijging

Medewerkers vergeten bij verbetering HR-processen

Binnen de HRM-afdelingen speelt procesmanagement een steeds belangrijkere rol. Medewerkers worden bij de verbetering van de processen niet betrokken.

Uit de HRM enquête 2017, het onderzoek dat HRM-processen.com eind 2016 wereldwijd uitvoerde, blijkt dat organisaties zich steeds bewuster bezighouden met het verbeteren van de HRM-dienstverlening. In 2016 geeft 56% van de respondenten aan procesmanagement zeer belangrijk te vinden. In 2010 was dit slechts 42%.

Bovendien zijn in 2016 processen veel vaker toegewezen aan proceseigenaren en worden P&O-processen vaker geactualiseerd en onderhouden. Echter, de werkvloer wordt minder betrokken bij de verbetering van P&O-processen. Kortom, procesmanagement wordt steeds vaker door het management opgelegd.

Lees ook: Zo automatiseert een startup HR-processen

Resultaten wereldwijd

De onderzoeksresultaten laten zien dat organisaties wereldwijd zich bewust zijn van het belang van kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid en zich beseffen dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan het functioneren van medewerkers, de totale organisatie en het bedrijfsresultaat. Hoewel het belang onderkend wordt, blijft de uitvoering op sommige punten nog achter. Met name de uitwerking van de strategie, doelstellingen en te behalen resultaten in het HRM-beleidsplan, ontbreekt bij veel organisaties.

Daarnaast zijn er logischerwijs verschillen wereldwijd. Organisaties in Afrika zijn nog niet zo ver met het vormgeven van het HRM-beleidsplan, waarin strategie en te behalen doelstellingen en resultaten zijn uitgewerkt. Azië scoort veruit het hoogst op alle pijlers. Zij hebben de koppeling van de dagelijkse HR-praktijk, instrumenten en HRM-beleid aan de organisatiedoelstellingen en -behoeften het beste op orde. Zuid-Amerika hecht van alle werelddelen het meeste belang aan procesmanagement. Zij zien nut & noodzaak van procesmanagement, het actualiseren, toetsen en verbeteren van P&O-processen het meest in.

Lees ook: U digitaliseert een HR-deelproces? 4 tips

Deel dit bericht via: