proces automatisering HRM: Instroom

winnaar super goed werkgever

HRM-systeem mist strategische personeelsplanning

HRM-systemen die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt missen functionaliteiten voor strategische personeelsplanning. Bedrijven kunnen daarom niet inschatten hoe hun toekomstig personeelsbestand er uit om te zien.

Uit onderzoek van KPMG naar HRM-systemen in Nederland blijkt dat qua functionaliteit voor strategische personeelsplanning de bestaande HRM-systemen tekort schieten. Dat betekent dat de software nauwelijks inzicht biedt in de ontwikkeling van het toekomstig personeelsbestand en de gevolgen die instroom, doorstroom en uitstroom hierop hebben.

Toekomstige personeelsbehoefte

“In een organisatie is het essentieel om de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek te hebben”, zegt Harold de Bruijn, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor de People & Change praktijk. De Bruijn: “Strategische personeelsplanning brengt de personele behoefte van de organisatie op de korte en de langere termijn in kaart, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Daarnaast geeft het de organisatie een beeld van de inspanningen die op het gebied van training en werving gedaan moeten worden om te kunnen voorzien in deze toekomstige behoefte. Ontwikkelingen zoals robotisering zullen bijvoorbeeld voor bepaalde typen organisaties aanzienlijke gevolgen hebben voor de personeelsbehoefte. Dat geldt ook voor de toenemende digitalisering van diensten voor consumenten.”

Creatief omgaan met schaarste

Organisaties zullen volgens De Bruijn bovendien creatiever moeten worden met het invullen van deze toekomstige personeelsbehoeften, zeker nu de schaarste op de arbeidsmarkt in sommige functiegebieden in omvang begint toe te nemen.

De Bruijn: “Zo kunnen organisaties meer voordeel halen uit het huidige personeelsbestand door werknemers gerichter te ontwikkelen in de richting van toekomstige functies. In de onderzochte pakketten zien wij deze noodzakelijke functionaliteit echter niet terug. In veel systemen is het niet mogelijk om een toekomstige organisatie-inrichting met een daaraan gekoppelde datum in te voeren.”

Deel dit bericht via:

One thought on “HRM-systeem mist strategische personeelsplanning

Comments are closed.