Whitepapers

dossier

Goede dossieropbouw dankzij e-HRM

De Wet werk en zekerheid maakt  dossieropbouw belangrijker dan ooit. Dankzij e-HRM krijgen HRM-medewerkers en managers tijdig een signaal wanneer actie moet worden ondernomen, zoals het maken van een afspraak met een werknemer voor een beoordelings- of functioneringsgesprek.

De WWZ zorgt ervoor dat werknemers bij ontslag altijd dezelfde transitievergoeding krijgen uitgekeerd, of dat ontslag nu gebeurt via de kantonrechter of via het UWV. Die vergoeding ligt echter aanzienlijk lager dan de oorspronkelijke vergoeding die tot stand kwam via de ‘kantonrechtersformule’. Doordat kantonrechters daardoor strenger beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren, is een goede dossieropbouw meer dan ooit van onschatbare waarde.

Dossieropbouw

E-HRM stroomlijnt de essentiële processen. Procedures verlopen automatisch correct, waardoor dossieropbouw volgens de regels van het boekje plaatsvindt. Zowel ontslagzaken als schikkingsvoorstellen hebben zo meer kans van slagen. HRM-afdelingen krijgen bovendien meer tijd om zich te richten op advieswerk en het formuleren van strategische personeelsplannen.

Timing

Er zijn verschillende punten die het verschil maken bij het al dan niet succesvol toepassen van het nieuwe ontslagrecht. Naast de dossieropbouw is ook timing heel belangrijk, vooral wanneer je te maken hebt met de ketenregeling. Onder de WWZ moeten werkgevers nog beter dan voorheen, rekening houden met de slotdatum van arbeidsovereenkomsten. Niet alleen om te voldoen aan de aanzegplicht, die voorschrijft dat werknemers een maand voor het verlopen van hun arbeidsovereenkomst schriftelijk bericht moeten krijgen over het al dan niet verlengen daarvan, op straffe van een boete. Maar ook omdat werknemers van rechtswege automatisch een contract voor onbepaalde duur krijgen wanneer zij langer dan twee jaar aaneengesloten werken op basis van tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever. ‘Aaneengesloten’ betekent in dit geval dat er niet meer dan zes maanden tussen de contracten zit.

Ontslagprocedure

Ook wanneer werknemers wel een contract voor onbepaalde tijd hebben, maakt het wat uit wanneer je een ontslagprocedure begint. Probeer altijd in de eerste twee weken van de maand tot overeenstemming te komen met de werknemer.  Arbeidsrechtadvocaat Liesbeth van Duyneveldt-Franken van Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten. legt uit waarom dat belangrijk is. “Onder de WWZ heeft een werknemer namelijk twee weken bedenktijd na ontslag met wederzijds goedvinden. Wanneer het ontslag in de tweede helft van de maand zou plaatsvinden en de werknemer daarna gebruik maakt van de mogelijkheid zich te bedenken, is de kans aanwezig dat er inmiddels een nieuwe maand is ingegaan. Daardoor verschuift de volgende mogelijke ontslagdatum met een maand, wat meestal betekent dat de werkgever uiteindelijk duurder uit is.”

logo whitepaperTIP! Wil je meer weten over hoe je dankzij e-HRM tot een gedegen dossieropbouw kunt komen? Download de gratis whitepaper Het nieuwe ontslagrecht succesvol toepassen in de praktijk.

 

Deel dit bericht via: