Nieuws

statistiek hr analytics cijfers

Automatisering HR-processen: slechts één op drie

50 procent van de bedrijven maakt gebruik van intelligente automatisering voor één of meerdere bedrijfsprocessen. En 33 procent van de HR-dienstverlening is geautomatiseerd. Dit komt naar voren uit het onderzoek Today’s State of Work: At the Breaking Point van cloud computing-specialist ServiceNow onder 1.850 zakelijk leiders, waarvan 700 in Europa, in zeven landen.

HR-processen laten zich kennelijk maar lastig automatiseren, want met die 33 procent blijft de automatisering van de HR-dienstverlening dus ruimschoots achter bij die van de rest van het bedrijf.

Samenwerken met machines
38 procent van de leidinggevenden is van mening dat de werkdruk voor hun werknemers in het laatste jaar verder is toegenomen. Het automatiseren van processen kan deze ontwikkeling keren. De meeste managers denken dan ook dat automatisering de vraag naar zachte vaardigheden zal vergroten. Hierbij is te denken aan samenwerking, creatieve probleemoplossing en communicatie.

Zij verwachten dan ook dat intelligente automatisering verder toeneemt, hoewel werknemers zich daartegen verzetten. Het is dan ook belangrijk dat zij zich ervan bewust worden dat machines niet per se hun taken overnemen, maar dat samenwerken met machines juist de toekomst is.

Lees ook: Klanten blij door HR-automatisering

Intelligente automatisering
Bijna de helft van de ondervraagde leidinggevenden geeft aan dat ze automatisering in 2018 nog harder nodig hebben om de toenemende hoeveelheid werk af te kunnen handelen.

Intelligente dataverwerking en automatisering kunnen bijdragen aan het verhogen van de productiviteit, is althans 91 procent van de managers van mening. De helft maakt gebruik van intelligente automatisering voor één of meerdere bedrijfsprocessen en 84 procent is van plan het toe te passen of de mogelijkheden ervan te onderzoeken.

HR blijft achter
De bedrijfsprocessen van HR zijn dus slechts voor een derde geautomatiseerd. Daar is duidelijk nog veel winst te behalen. Waar 72 procent van de leidinggevenden van mening is dat dit kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid, is 88 procent van de werknemers juist bang dat er door de automatisering banen zullen verdwijnen.

De intelligente automatisering kent dan ook drie grote obstakels. Naast de weerstand van de werknemers, zijn dat budget en personeel, en de hoeveelheid tijd die de invoering kost.

Lees ook: 6 functionaliteiten die een HR-systeem ouderwets maken

 

Deel dit bericht via: