Whitepapers

fiscus belasting

Voorkom fiscale naheffingen met e-HRM

e-HRM kan de fiscale risico’s die voortvloeien uit de Wet DBA voor organisaties in belangrijke mate minimaliseren.

Op 1 mei 2016 treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking. In tegenstelling tot de VAR geeft de DBA geen fiscale zekerheid meer over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Dat kan dus betekenen dat de fiscus achteraf beoordeelt dat hier toch sprake was van een dienstbetrekking waardoor de opdrachtgever een naheffing krijgt voor sociale premies en loonbelasting.

Modelovereenkomsten

Opdrachtgevers die zich willen vrijwaren van naheffingen, moeten dus maatwerk leveren en extra bepalingen opnemen in de overeenkomsten van opdracht die zij met freelancers sluiten. Deze aangepaste modelcontracten moeten daarna bij de juiste mensen terechtkomen die er vervolgens ook aan moeten denken om regelmatig te controleren of de contracten nog wel in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie.

Centraal opgeslagen

HRM-software kan hierbij een belangrijke rol spelen. Dankzij e-HRM kunnen de juiste modelovereenkomsten centraal worden opgeslagen. Ze zijn vervolgens eenvoudig opvraagbaar door alle personen die zich bezighouden met de inhuur van zelfstandigen, binnen alle afdelingen van de organisatie. Zo kan worden voorkomen dat ergens in de organisatie onzorgvuldig wordt omgegaan met de inhuur van flexibele krachten.

Herinneringen

De software kan bovendien regelmatig herinneringen sturen aan verantwoordelijke personen, zodat deze kunnen controleren of de voorwaarden waaronder de opdracht aan iemand is gegund, nog steeds hetzelfde zijn. HRM-software maakt zo op allerlei manieren een gestructureerd beheer van modelcontracten mogelijk.

Tip! Meer lezen over het voorkomen van fiscale risico’s onder de DBA? Lees de gratis Visma-whitepaper ‘Fiscale risico’s van de Wet DBA minimaliseren met Gestructureerd beheer van modelcontracten’. Klik hier om om de whitepaper te downloaden

Deel dit bericht via: