proces automatisering HRM: Doorstroom

presentatie

Talentmanagement software: hoe betrekt u het personeel?

Talentmanagement werkt het beste als medewerkers de juiste gegevens over zichzelf verstrekken. Het liefst in een systeem. Want als u uw medewerkers niet kent, kunt u ze niet steunen in hun ontwikkeling. Hoe betrekt u ze bij het talentmanagement systeem?

Uit de HR Benchmark 2014 van Raet bleek onlangs dat 78 procent van de medewerkers graag de regie neemt over hun eigen loopbaan; zij bepalen graag zelf hoe aan hun persoonlijke ontwikkelingsprogramma eruit ziet. In het kader van talentmanagement is dat voor HR natuurlijk een gunstig gegeven.
Met employee selfservice-systemen kunnen medewerkers al meer dan zat praktische informatie geven over zichzelf. Maar als het gaat om waar ze goed in zijn, waar ze energie van krijgen en op welke projecten ze ingezet willen worden, valt die eigen regie nogal tegen. In het onderzoek van Raet, dat onder andere de stand van zaken in talentmanagement onderzocht, gaf 20 procent van de HR-managers aan dat zij medewerkers informatie over hun competenties laten registreren.

Tip bij talentmanagement:

Maar hoe betrekt u het personeel nou bij uw talentmanagementsysteem? Als u wilt dat medewerkers de software ook daadwerkelijk gaan gebruiken en er hun competenties, certificaten, opleidingen en loopbaanwensen inzetten, dan zijn er twee dingen belangrijk, zegt HenkJan van Commenee, specialist bij Raet op het gebied van talentmanagement.
Allereerst: ‘leading by example’. Geef dus zelf het goede voorbeeld en zorg dat de HR-adviseurs het goede voorbeeld geven door de eigen profielen compleet en actueel te houden. Daarnaast is het van belang om daadwerkelijk iets te doen met de beschikbare informatie en het talentmanagement niet blijft steken op alleen het bezitten van de data. ‘Laat zien dat er wat voor medewerkers in zit als zij zich zichtbaar maken’, zegt Van Commenee. ‘Dan kun je ze interessante projecten toewijzen en mooie kansen gegeven. Dat is ook belangrijk om personeel het systeem blijvend te laten gebruiken: als zij bij open vacatures en projecten ook echt worden gevonden, dan wordt het leuk: dan heeft het goede gevolgen.’

Lees ook: over de rol van de leidinggevende in talentmanagement in ‘Talentmanagement moet kernactiviteit zijn van leidinggevenden’

TIP: Lees meer over het belonen van talentvolle medewerkers in het boek Waarderen van talent.

Deel dit bericht via: