proces automatisering HRM: Uitstroom

shutterstock_ontslag

Ontslag: hoe HR-software dit makkelijker maakt

De meeste werknemers blijven niet hun hele leven meer bij u werken. Als ontslag in beeld komt, kan e-HRM de ontslagprocedure vergemakkelijken: 3 voordelen.

Ontslag: leuker kan HR-software het niet maken, wel makkelijker. Want wanneer er – al dan niet noodgedwongen afscheid genomen moet worden van een werknemer, neemt een e-HRM systeem een groot deel van de procedurele en administratieve taken uit handen van HR. Hieronder drie voordelen van de uitstroomprocedure met e-HRM.

1. Geen onnodige kosten bij beëindiging van arbeidscontracten
Het informeren van de werknemer over het beëindigen van zijn of haar contract wordt nog belangrijker zodra in 2015 de Wet Werk en Zekerheid van kracht wordt. Voor tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer komt er dan een “aanzegplicht”. Dat betekent dat de werkgever tijdelijke krachten uiterlijk een maand van te voren schriftelijk moet laten weten of en onder welke voorwaarden het contract zal worden verlengd. Als de werkgever deze melding nalaat, eindigt het contract nog wel, maar is een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat heeft aangezegd.
Met e-HRM software krijgen de beslissingsbevoegde betrokkenen automatisch een melding wanneer het aanbieden van een volgend contract de jure leidt tot het verstrekken van een vaste aanstelling. Die melding komt ruimschoots op tijd om rond de tafel te gaan zitten om te beslissen of de medewerker al dan niet behouden moet blijven.

TIP: Lees meer over de aanzegplicht in het artikel: Wet Werk en Zekerheid: welke onderdelen gaan per 1 januari in?

2. Optimale benutting van exitgesprekken
Wanneer een medewerker ontslag krijgt of neemt, zorgt een e-HRM systeem er automatisch voor dat een exitgesprek wordt gepland tussen een HR-adviseur en vertrekkende werknemers. Van tevoren kan de werknemer door de software een gestructureerde vragenlijst krijgen toegezonden. HR-adviseurs kunnen het evaluatiegesprek vervolgens richten op in het oog springende beoordelingen. Bevindingen worden opgeslagen in het systeem en kunnen wanneer nodig geanalyseerd worden voor uiteenlopende rapportage-doeleinden.

3. Lagere ontslagkosten dankzij goede dossieropbouw
Wanneer de organisatie een medewerker zal ontslaan en kiest voor een gang naar de rechter, wordt het personeelsdossier belangrijk. De rechter zal inzage vragen om te kunnen bepalen of hij of zij het ontslagverzoek inwilligt en gebruiken bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding.
Dossieropbouw vereist dat regelmatig beoordelings- en functioneringsgesprekken worden gehouden. Nadat organisaties e-HRM hebben ingevoerd, handelt het systeem alle procedurele stappen rond deze cycli zelfstandig af. Rapportages van beoordelings- en functioneringsgesprekken en resultaatafspraken zijn gemakkelijk terug te vinden. Organisaties kunnen zo eenvoudig bewijzen dat zij herhaalde pogingen hebben gedaan om de werknemer voor de organisatie te behouden, maar dat deze tevergeefs zijn geweest.

Lees alle voordelen in de whitepaper Zeven concrete voordelen van e-HRM bij de uitstroom van werknemers

Deel dit bericht via: