Whitepapers

download

Makkelijk voldoen aan de DBA dankzij e-HRM

Waar HRM-software tot nu toe primair ingezet werd voor het beheer van arbeidscontracten en salarisgegevens, zal e-HRM steeds vaker toegepast worden voor het beheer van contracten die worden afgesloten met flexibele krachten.

Kosten besparen

Dit kan de organisatie aanzienlijke kosten besparen. Zo worden alle kritieke momenten geëerbiedigd die uit de WWZ voortvloeien, waaronder de aanzegplicht. Dit voorkomt dat onnodige vergoedingen moeten worden uitgekeerd aan werknemers, die na een tijdelijk contract van minimaal zes maanden, geen contractverlenging krijgen aangeboden. HRM-software vermindert bovendien de werkbelasting van de HRM-afdeling. De juiste modelcontracten zijn altijd onder handbereik van de juiste personen. Dat maakt een gestructureerde werkwijze mogelijk. Bovendien hoeven dezelfde arbeidsjuridische vraagstukken niet steeds opnieuw worden uitgezocht. Organisaties die beschikken over e-HRM kunnen daardoor soepel van start met de nieuwe regels die voortvloeien uit de DBA.

Actie ondernemen

Wanneer er één persoon is die alle HRM-vraagstukken rond de inzet van flexibele krachten in zijn of haar portefeuille heeft, kan deze op regelmatige basis controleren hoe het met alle contracten gesteld is en op tijd actie ondernemen wanneer dat nodig is. Deze persoon kan in deze taak ondersteund worden door de HRM-software waarbinnen automatische herinneringen kunnen worden ingesteld. Zo zijn organisaties er zeker van dat cruciale data die voortvloeien uit de WWZ of DBA niet over het hoofd worden gezien.

Tip! Visma heeft vijf tips opgesteld over soepel van start gaan met de DBA. Nieuwsgierig? Klik hier om de gratis whitepaper te downloaden

Deel dit bericht via: