proces automatisering HRM: Uitstroom

‘HRM goed voor personeel, klant en financiële resultaten’

Bram Steijn, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en gespecialiseerd in het vakgebied HRM in de publieke sector, deed samen met PwC en ActiZ onderzoek naar het gebruik van HRM in de zorgsector. “Daaruit bleek de inzet van HRM een positief effect te hebben van 7 procent op de financiële resultaten. Ook de klanttevredenheid en de werknemerstevredenheid namen toe, met vergelijkbare percentages. Er was een duidelijke afname van het ziekteverzuim onder werknemers. De effecten lijken (relatief) klein, maar het gaat om veel geld. Vergeet niet: de prestaties van organisaties worden niet bepaald door HRM alleen. Veel meer factoren zijn belangrijk, maar de rol van HRM is wel heel duidelijk.”

Crisis
Nuttig of niet, het is crisis en er lijkt weinig ruimte voor nieuwe investeringen. Steijn begrijpt dat organisaties in crisistijd minder investeren in HRM, maar ziet ook een paradox. “Juist in een crisis heeft HRM veel toegevoegde waarde. We willen meer doen met minder mensen. Zaken als het nieuwe werken, mobiliteitscentra en reorganisaties kosten HRM-medewerkers veel tijd. Tegelijk neemt de onzekerheid in organisaties toe. Werknemers denken voorlopig niet aan een nieuwe baan – ze blijven zitten waar ze zitten – en het aantal sollicitanten stijgt enorm. De HRM-medewerker heeft daarom genoeg te doen.”

Maatwerk
Zolang de crisis aanhoudt verwacht Steijn (nog)meer processen van schaalvergroting en een verdere automatisering van standaardprocessen. “Maar zeker als de economie weer aantrekt, zal er een roepklinken om maatwerk. En ik sluit niet uit dat in de toekomst de leidinggevende – nog meer dan nu –verantwoordelijk zal zijn voor de implementatie van HRM. HRM wordt dan nog meer iets dat zich afspeelt in de ‘backoffice’, hoewel ondersteuning van lijn- en topmanagement essentieel is. ”

Strategisch HRM
Steijn denkt dat zowel grote als kleine(re) organisaties baat hebben bij invoering van de juiste HRM-processen. “Een kenmerkend verschil is dat grote organisaties door schaalvoordelen meer kunnen doen aan strategisch HRM. Daar staat tegenover: kleinere organisaties zijn beter in staat om maatwerk te leveren, doordat ze minder anoniem zijn. Maatwerk is essentieel voor het optimaal benutten van menselijk potentieel. Voorwaarde is wel dat de HRM-functie ook in een kleinere organisatie adequaat is ingericht.”

Bron: www.ictinformatiecentrum.nl

Deel dit bericht via:

One thought on “‘HRM goed voor personeel, klant en financiële resultaten’

  1. Pingback: 'HRM goed voor personeel, klant en financi&euml...

Comments are closed.