Verdieping

talent carriere toename

HR-systeem mist data over talentmanagement

De basisadministratie heeft u prima op orde met eHRM. Maar gegevens over de talentbehoefte van de organisatie? Die heeft HR vaak niet paraat.

Wanneer het gaat om gegevens die HR en management nodig hebben voor het werven, opleiden en door laten stromen van talent, ontbreken HR-gegevens vaak. Zo heeft slechts 16 procent van de ondervraagden de aanwezige competenties van medewerkers beschikbaar, 10 procent heeft medewerkers op sleutelposities in beeld en een schamele 6 procent heeft helder wat de behoefte aan toekomstige medewerkers is: HR heeft talentmanagement vaak niet in kaart. Dat blijkt uit de HR Benchmark 2016 van clouddienstverlener Raet. In verzuimstatistieken, leeftijdsopbouw, bezettingsomvang, verlofsaldi en loonkosten hebben HRM’ers overigens prima inzicht: dat is de top vijf van best beschikbare HR-data.

Vooral het gebrek aan inzicht in competenties van medewerkers is een probleem op HR-gebied. Op de vraag welke HR-data het belangrijkste zijn bij het nemen van strategische beslissingen antwoorden zes op de tien bestuurders dat zij aanwezige skills het belangrijkste achten. Maar slechts in een kwart van de gevallen is deze informatie voor talentmanagement ook beschikbaar.

Het onderzoek van Raet laat een bekend beeld zien: organisaties hebben hun basisprocessen in HR steeds beter op orde, maar het ontbreekt werkgevers vaak nog aan eHRM-toepassingen voor strategische processen als talentmanagement en strategische personeelsplanning. Lees hierover meer in het artikel Dit zijn de eHRM-trends voor 2016

Deel dit bericht via: