proces automatisering HRM: Doorstroom

‘e-HRM systeem moet verbindende factor zijn binnen bedrijf’

De introductie van een e-HRM systeem moet leiden tot het bekende draagvlak onder werknemers. Zo’n draagvlak kan alleen tot stand komen als medewerkers er direct de voordelen van inzien en hun enthousiasme gaan delen met collega’s.

e-HRM kan fungeren als een soort barometer voor de sfeer op afdelingen of in de totale organisatie. Een bedrijf heeft baat bij een hoge betrokkenheid van haar medewerkers en zij kan via e-HRM regelmatig de stemming onder het personeel polsen in de vorm van een poll of een enquête. Interne betrokkenheid wordt ook verhoogd doordat collega’s boodschappen delen die betrekkingen hebben op persoonlijke zaken zoals een verjaardag, een bijzonder verkoopresultaat, een benoeming, een jubilaris etc. Een andere manier om medewerkers meer bij de organisatie te betrekken is door via e-HRM een prijsvraag uit te schrijven voor een nieuwe naam van bijvoorbeeld een nieuw product.

Meer openheid tussen collega’s 

Deze conservaties passen binnen de huidige tendens dat mensen graag via digitale platforms persoonlijke zaken ook in bedrijven willen delen. e-HRM is in staat om deze conservaties te tracken. Niet vanuit een “big brother is watching you” uitgangspunt maar puur om de sfeer op de werkvloer te polsen. Onder medewerkers is er immers geen gereserveerdheid meer om meer openheid als collega’s naar elkaar te tonen.

e-HRM is de toekomst

De medewerker voelt zich beter geïnformeerd en meer betrokken door de interne communicatie en signaleringsfunctie van e-HRM. Organisaties doen er verstandig aan om in e-HRM-software te investeren. Er is in feite geen weg terug; het is de toekomst en het levert direct winst op door meer efficiency maar ook door meer loyaliteit en betrokkenheid van werknemers onderling.

Bron: Visma

Deel dit bericht via:

2 thoughts on “‘e-HRM systeem moet verbindende factor zijn binnen bedrijf’

  1. Pingback: Een goed personeelsbeleid voeren? Zorg voor succesvolle instroom nieuwe medewerkers | OvereHRM.nl

  2. Pingback: 5 tips voor het optimaliseren van e-HRM | OvereHRM.nl

Comments are closed.