Uncategorized

like sociale media

Digitale BV Nederland laat EU achter zich

Nederland laat de rest van de EU ver achter zich als het gaat om het werken met een computer met internet. In 2015 gebruikte 66 procent van de werknemers geregeld een computer met internet voor het werk. Het gemiddelde van de 28 EU-landen bedroeg 49 procent in 2015.

CBS-rapport ICT Kennis en Economie 2016Dat blijkt uit het rapport ICT, kennis en economie 2016 van het CBS. presenteert CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Leidraad daarbij vormen de recentste cijfers over hoe bedrijven en particulieren ICT en internet gebruiken. Ook research & development (R&D) en innovatie bij Nederlandse bedrijven komen uitvoerig aan bod.

De meeste Nederlandse werkgevers vinden het niet nodig om hun medewerkers voortdurend in het zicht te hebben. Telewerken werd in 2015 ondersteund door 74 procent van de bedrijven in 2015. Ruim een kwart (26%) van alle werkzame personen telewerkt geregeld: 26 procent.

De laatste jaren gebruiken nagenoeg alle bedrijven met tien of meer werknemers een hoogwaardige vaste of mobiele verbinding zoals via glasvezel, kabel, DSL of 3G/4G. Bedrijven hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de mogelijkheden om op afstand te werken. In 2015 had 74 procent van de bedrijven een mobiele verbinding. In vijf jaar tijd is dat bijna verdrievoudigd: in 2009 gebruikte nog maar 28 procent mobiel internet.

Ook zorgen werkgevers voor de hardware om je werk op een andere plek dan binnen de muren van het bedrijf te doen.  In 2015 gaf 73 procent van de Nederlandse bedrijven het personeel laptops, tablets, of smartphones om mobiel te internetten.

Sociale media veel gebruikt

In 2015 gebruikte 63 procent van de bedrijven met tien of meer werkzame personen ten minste één vorm van sociale media. Vooral veel bedrijven in de ‘Informatie en communicatie’ gebruiken sociale media: 85 procent. In de EU als geheel maakt 39 procent van de bedrijven gebruik van sociale media. Sociale netwerken zijn onder bedrijven de populairste vorm van sociale media.

Tekort aan ICT-specialisten

In 2014 had 9 procent van de bedrijven vacatures voor ICT-specialisten. De helft van die bedrijven had moeite deze vacatures te vervullen. Dat betekent niet dat werkgevers massaal investeren in de kennis en vaardigheden van hun eigen mensen. In 2014 bood 14 procent van de bedrijven hun eigen ICT-specialisten de mogelijkheid om een vakcursus te volgen. Een iets kleiner aandeel van de bedrijven bood het overige personeel een ICT-cursus aan, namelijk 10 procent.

Deel dit bericht via: