proces automatisering HRM: Doorstroom

De toekomst van de HR-manager ligt in het verbinden

Recente onderzoeken bevestigen de trend dat er nadrukkelijk een krimp is waar te nemen in het aantal HR-managers. Zo hadden organisaties in 2010 gemiddeld 1 HR-manager op 75 werknemers in dienst, terwijl dit in 2002 nog 1 op 58 was. Er liggen diverse oorzaken aan deze krimp ten grondslag, zoals de ontwikkeling dat medewerkers en managers steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor personeelsvraagstukken.

Ook vinden er steeds meer ontwikkelingen rondom e-HRM plaats, waardoor werknemers hun eigen administratiezaken uitvoeren. Personeelsprocessen worden zo efficiënter.

Digitalisering en de rol van collaboratie-applicaties
De nieuwe generatie die op de arbeidsmarkt verschijnt, denkt niet meer in administratieve- en archiveringswerkzaamheden. Ze willen niet geloven dat er nog zoiets als archieflasten bestaat; zij zijn immers gewend om al hun informatie digitaal ter beschikking te hebben. Ze willen ook alleen nog maar werken bij organisaties die digitaal denken en die met name collaboratie-applicaties benutten. Daar zijn ze gevoelig voor.

Die generatie wil absoluut geen verzoek meer hoeven doen voor het opnemen van verlofdagen of het bedrijfsnieuws waarnemen vanuit het prikbord in de kantine. Het communiceren met deze nieuwe generatie vanuit e-HRM-mogelijkheden is daarom een bittere noodzaak. e-HRM gaat namelijk ervoor zorgen dat ze kunnen werken in een omgeving die bij hen past en kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid.

Focus van HR op verbinding en customized leren
e-HRM sluit naadloos aan bij de nieuwe generatie medewerkers die alles op de computer doet en voor wie de scheiding tussen werk en privé geen thema is. Als HR-manager faciliteer je hen in inspraak rondom besluitvorming via polls en enquêtes. En als organisatie communiceer je actueel en op mensen gericht. Denk aan inzicht in werkzaamheden van andere collega’s en afdelingen het digitale smoelenboek en via social intranetten en de integratie van social media. HR realiseert de verbinding tussen mensen en afdelingen binnen organisaties.

Op het gebied van het personeelsdossier biedt e-HRM deze nieuwe generatie de kans eigenaar te zijn van de aan hen gerelateerde zaken. Zij beheren hun digitale dossier en voeren daarbij zelf de regie: trainingscertificaten, een cv-update en de keuze voor e-coaching en de portfolio voor blended learning.

Minister Kamp zag het goed!
e-HRM gaat een cruciale rol spelen bij nieuwe generaties werknemers. In feite vormt dit het persoonlijk ontwikkeldossier dat onafhankelijk van de werkgever meegaat met de medewerker wanneer die van baan wisselt. Misschien zag minister Kamp het goed, toen hij een e-portfolio beoogde van de wieg tot het graf.

Rob van Loenen is Marketing Manager bij Visma Software. Op PW de Gids Vakbase leest u ook wat de voordelen zijn van e-recruitment.

Deel dit bericht via: