Nieuws

paniek

Beschadigde data gaat vaak voorgoed verloren

73 procent van de organisaties in Nederland is er niet geheel van overtuigd dat zij data weer terug kunnen halen na ongeplande systeemuitval of wanneer data beschadigt raakt.

Dat blijkt uit de Global Data Protection Index 2016, een onderzoek dat EMC heeft laten uitvoeren in achttien landen waaronder Nederland. Organisaties blijken niet goed in staat hun data te beschermen tegen nieuwe dreigingen. Hierdoor ervaren zij economische gevolgen op hun bedrijf, wanneer ze te maken krijgen met dataverlies.

Zeker 46 procent van de ondervraagde Nederlandse organisaties heeft het afgelopen jaar te maken gehad met ongeplande systeemuitval en 20 procent heeft data verloren. De kosten die daarmee gemoeid waren bedroegen in Nederland gemiddeld 517.000,- euro (577.000,- dollar).

EMC heeft op basis van het onderzoek drie belangrijke uitdagingen geformuleerd die aan de basis staan van een moderne beveiligingsstrategie voor data:

1. Bedreiging voor back-up data

Bijna een kwart (23 procent) van de onderzochte bedrijven heeft te maken gehad met dataverlies of ongeplande systeemuitval dankzij een externe security-dreiging. Dat percentage neemt toe tot meer dan een derde (36 procent) wanneer interne dreigingen ook worden meegerekend. In Nederland ligt dat percentage met 42 procent nog hoger. Bedrijven hebben te maken met een toenemend aantal dreigingen, niet alleen voor hun primaire data, maar ook data die geback-upt is. Het gaat hierbij om cybercriminelen die data versleutelen en geld eisen om deze versleuteling op te heffen en andere risico’s voor back-up-data.

2) Bedreiging voor data in de cloud

Meer dan 80 procent van de onderzochte respondenten geeft aan dat zijn organisatie binnen twee jaar ten minste acht belangrijke business-applicaties (in z’n geheel of een deel daarvan), zoals CRM, ERP of BI, in de publieke cloud heeft draaien. Meer dan de helft maakt al gebruik van een e-mailoplossing uit de publieke cloud. Gemiddeld is dertig procent van de gehele IT-omgeving gebaseerd op de publieke cloud (in Nederland 29 procent). In Nederland is maar liefst 42 procent er niet zeker van dat de data die zij in de cloud hebben opgeslagen helemaal veilig is. Toch beschermt minder dan de helft cloud-data tegen corruptie en mogelijk verlies.

3) Data recovery en flash storage

Meer dan 70 procent van de onderzochte bedrijven is er niet zeker van dat het alle systemen en data terug kan zetten na dataverlies of ongeplande downtime van systemen. Er is ook twijfel over de prestaties van het datacenter. Zo geeft 73 procent aan er geen vertrouwen in te hebben dat hun oplossingen in staat zijn om te gaan met de veel snellere prestaties en nieuwe mogelijkheden van flash storage. Dit percentage is in Nederland met 66 procent wel lager dan het wereldwijde gemiddelde, maar is nog steeds aanzienlijk.

Deel dit bericht via: