Nieuws

personeel gezicht smoelenboek medewerkers

‘Alleen technologie kan bias bij HR wegnemen’

Steeds vaker vinden bedrijven de menselijke bias die tijdens een recruitmentproces aanwezig is schadelijk. Airbnb werkt bijvoorbeeld met een lijst van criteria waar recruiters niet van af mogen wijken. Zo willen ze bias tijdens het wervingsproces minimaliseren. Ook technologiebedrijf SAP wil vooroordelen in HR tot een minimum beperken. Niet alleen voor de eigen onderneming, ook voor bedrijven die de software gebruiken.

Een jaar geleden startte de Duitse softwaremaker met het initiatief “SAP Business Beyond Bias” waar het onderzoek doet naar bias en technologie ontwikkelt om bias tegen te gaan. ‘Veel bedrijven starten met programma’s en training om werknemers van hun bias bewust te maken. Of ze werken aan de hand van aantallen – een vrouwenquota bijvoorbeeld. Dat zijn goede initiatieven’, zegt onderzoeker Gabby Burlacu van SAP Successfactors in een vraaggesprek met Overehrm.nl. Maar SAP ziet verbeterpunten. Burlacu vervolgt: ‘Eenmaal achter het bureau heeft de werknemer geen handvatten om bias te verminderen. We hebben de belangrijke beslissingspunten in HR gedefinieerd waar bias voorkomt, en we werken aan technologie om op dit punten in het proces in te kunnen grijpen.’

Waarom is het wegnemen van bias in HR zo belangrijk?
Leadership futurist and solution management Patti Fletcher van SAP Successfactors: ‘Om het best beschikbare talent te vinden en aan te trekken. Bedrijven praten over de war-for-talent en dat ze moeilijk aan kandidaten kunnen komen. Daar geloof ik niet in. Bedrijven zoeken de verkeerde mensen en selecteren op de verkeerde dingen. Daar kunnen mensen niets aan doen, iedereen heeft last van bias. Uit onderzoek blijkt dat er per persoon minimaal 150 vooringenomen gedachten in het brein spelen. En niet alleen aan de kant van de recruiter, ook aan de kant van de kandidaat.’

Waarom is het wegnemen van bias met programma of training niet genoeg?
Burlacu: ‘Een training of een cursus en ook het tellen van aantallen is een goed begin. Maar als het voldoen zou zijn, waren organisaties nu al veranderd, dan hadden we geen diversiteitsuitdagingen meer gehad.’

Niet alleen bias van gender of ras

Om welke bias gaat het?
Fletcher: ‘Vaak wordt gesproken over bias op het gebied van geslacht of ras. Maar bias speelt ook op andere gebieden, waar verschillen zijn tussen mensen. Verschil van denken bijvoorbeeld. De een denkt operationeel, de ander strategisch.’
Burlacu: ‘Ook in een organisatie komen vastgeroeste patronen voor, waar bias een rol speelt. Vaste carriérepaden of werktijden van negen tot vijf.’

Wat zijn die belangrijke beslissingspunten in HR waar bias kan spelen?
Burlacu: ‘In het werven van personeel bijvoorbeeld. Dat is een bekend onderdeel, waar de meeste initiatieven zijn om bias weg te nemen. Maar het gaat ook om andere onderdelen van het HR-proces: de manier waarop promoties worden gegeven, en wie wordt beloond voor het werk, of wie extra ondersteuning krijgt omdat hij of zij als talent wordt gezien.’

Wat is de beste manier om te werk te gaan als een bedrijf de bias in de organisatie wil verminderen?
Burlacu: ‘Het start met het verzamelen van data. Wat zijn de achtergronden van de werknemers, wie krijgt wanneer welke promotie en wie verlaat wanneer het bedrijf. Bedrijven kijken vaak naar aantallen, maar het gaat verder dan dat. We begrijpen ook dat het lastig is om aantallen te verzamelen, wet- en regelgeving weerhoudt dat soms. Het opslaan van data over gender of ras mag niet altijd. Maar die informatie is wel nodig om te weten of en waar actie nodig is. Dat is lastig voor organisaties, maar probeer verder te kijken dan de wet- en regelgeving en ga uit van wat wel mogelijk is. Verzamelen van data is de eerste stap. Daarna is het zaak om tools te geven aan de mensen die de beslissingen nemen – in dit geval is het vaak de middle manager.’
Fletcher: ‘We zien dat bedrijven hun data perfectioneren voordat ze aan de slag gaan met analytics. Dat is niet nodig. Data moet goed genoeg zijn. Goed genoeg om inzicht te krijgen welke van de HR-processen verbeterd kunnen worden.’

Technologie om bias te verminderen

Hoe belangrijk is technologie om bias te verminderen?
Burlacu: ‘Technologie is de enige manier om bias te verminderen. Bedrijven die geen technologie inzetten, kunnen de belofte dat ze geen bias hebben in het HR-proces niet waarmaken. Elk mens heeft bias.’

Wat biedt SAP aan?
Burlacu: ‘In onze SAP Successconnect software zit al veel technologie die helpt om bias te reduceren. Het komende jaren komen daar meer functionaliteiten bij. Zoals een tool – die wordt ingebakken in de recruitingmodule – die tekst aanstipt in een vacaturetekst. Dat gaat dan om woorden die een bepaalde groep uitsluit. In eerste instantie richt deze technologie zich op genderneutrale tekst, maar dat breiden we in de loop van de tijd uit. Ook onze analysetool wordt uitgebreid zodat bedrijven snel kunnen zien wie de promoties krijgen, of vrouwen op dezelfde manier worden beoordeeld als mannen en of er geen rare patronen in beoordelingen zitten.’
Fletcher: ‘Het is geen aparte tool die mensen moeten downloaden of een module die bedrijven moeten aanschaffen. We bakken het in de software die we hebben. We zorgen dat de middle managers op belangrijke punten in het proces inzicht krijgt, we breken in in het proces. We veranderen het proces niet.’

Gebruikt SAP de tools zelf en helpt het?
Fletcher: ‘Een deel van de technologie is eind dit jaar beschikbaar, die gebruiken we nog niet. Wat ik wel kan zeggen is dat ik merk dat de afgelopen jaren het aandeel vrouwen binnen SAP sterk gestegen is. Een kwart van onze werknemers is vrouw. Ik kan het niet hard maken – ook voor ons is het als Duits bedrijf lastig om specifieke data vast te leggen – maar ik voel en ervaar dat de sfeer binnen het bedrijf veranderd is. En dat is belangrijk voor mij.’

Hoe gaat het initiatief verder?
Burlacu: ‘Er is geen einddatum aan dit initiatief. De komende jaren willen we de technologie verder ontwikkelen en inbakken in onze software. Als je werkt met mensen dan zal bias er altijd zijn.’
Fletcher: ‘Vooralsnog gaat veel van de technologie over het reduceren van bias om diversiteit van mannen en vrouwen te vergroten. Daar focussen nu op omdat onze klanten aangeven dat ze dat een belangrijk onderwerp vinden. Maar zoals gezegd, er is bias rondom meer dan alleen geslacht, denk aan opleidingsniveau. Ook die bias willen we de komende jaren reduceren met onze technologie.’

Deel dit bericht via: