proces automatisering HRM: Doorstroom

“Al het leren is social learning”

Werknemers leren het meest in de praktijk, van collega’s of door zelf dingen te ontdekken. Maar ook al komt er geen cursusruimte aan te pas, dat wil niet zeggen dat deze vorm van leren niet te sturen is. Social learning, waarbij werknemers via online portals of platforms van elkaar leren, is in opkomst en geeft HR een kanaal om te communiceren met medewerkers.

‘Al het leren is social learning’, zegt Kerie Willyerd, Vice President & Chief Learning Officer van HR-software aanbieder SuccessFactors en expert op het gebied van social learning. Als HR-medewerker introduceerde de Amerikaanse Willyerd in meerdere organisaties vormen van social learning. ‘Als je naar een congres of een opleiding gaat, dan leer je waarschijnlijk net zoveel, zo niet meer, van de andere aanwezigen als van de spreker die voor de groep staat. We hebben altijd manieren gehad om van elkaar te leren. Wat er nu gebeurt, is dat we het kunnen sturen en toepassen op een sociaal platform.’
De keuze voor online platforms is geen leuk luxe speeltje, zegt Willyerd, maar een logische reactie op de veranderende populatie op de werkvloer. ‘De millennials, ook bekend als generatie Y, gebruiken nauwelijks nog e-mail, terwijl er babyboomers zijn die nog nooit getext hebben. Daartussen heb je je generatie X die zich meer identificeert met de jongeren en hun manier van communiceren dan met de babyboomers. Als de babyboomers met pensioen gaan, bestaat meer de helft van de arbeidspopulatie uit mensen die de voorkeur geven aan vormen van communicatie zals sociale media en platforms. Daar moet je op reageren.’

Gemiste kans
Wanneer HR deze ontwikkeling niet omarmt, dan laat het een belangrijke kans lopen, zegt Willyerd: ‘Als HR zegt: “Dat is het terrein van IT”, dan geven we een kanaal uit handen waarop we kunnen communiceren met werknemers. Als wij niet communiceren met de werknemers, dan gaan we terug naar de ouderwetse administratieve personeelsafdelingen.’
Willyerd is zeker niet de enige deskundige die wijst op de veranderingen op de werkvloer. Op de servicedesk van MKB-Nederland pleit Joke van Alten, HR-adviseur en eigenaar van de website Leren in bedrijf ervoor om informeel leren op te nemen in CAO-onderhandelingen. Haar argumenten hiervoor zijn duidelijk. ‘Zo’n 80 procent van wat we leren, leren we op informele wijze. Door ongeplande en ongestructureerde leeractiviteiten. Werknemers leren gemiddeld 540 uur per jaar, tijdens hun ‘gewone’ werkzaamheden. Zo’n 37 uur per jaar volgen ze een cursus. Dat komt neer op: 94 procent informeel leren versus 6 procent formeel leren’, schrijft Van Alten die zich daarbij baseert op verschillende wetenschappelijke onderzoeken. ‘Maar wat is het jammer dat hier door overheid en werkgevers nog niet of nauwelijks op wordt ingespeeld.’
En in de whitepaper Millennials op het werk waarschuwt Price Waterhouse Cooper dat de jongste generatie op de werkvloer voortdurend wil blijven leren en dat zij vertrekt wanneer werkgevers die kans niet bieden. ‘De vertrouwdheid van millennials met technologie betekent dat ze goed reageren op een scala van digitale leerstijlen, zoals bijvoorbeeld online lesmodules, webinars of interactieve games. Samenwerken is het aangeboren en ze zijn gewend aan leren in teams en in de praktijk. Een eenzijdige lezing zal hun aandacht vast minder weten te houden. De beste trainingsprogramma’s mengen klassikale instructie, zelfstudie, coaching en intervisie leren.’

Het goede voorbeeld
De Nederlandse opleider P3transfer adviseert klanten altijd om te kiezen voor blended learning, een mix van online- en meer traditionele leermethoden. En dan moet je zelf wel het goede voorbeeld geven, stelt HR manager Iris Duchemin. ‘Wij geloven echt dat de ontwikkeling van werknemers rendement oplevert. Wij hebben daarom voor ons introductieprogramma ook gekozen voor blended learning. Werknemers zitten in de hectiek van alle dag, mensen hebben weinig tijd. Maar je krijgt ook nieuwe medewerkers binnen die zich de nodige kennis eigen moeten maken. Je wilt dat iedereen expert wordt – Xpert in het jargon van P3transfer – en dan is het practice what you preach.’
De nieuwe medewerkers krijgen een half jaar de tijd om kennis te verwerven, opdrachten te maken collega’s te leren kennen en te werken met een coach. Omdat iedereen op een andere manier aan de slag gaat met de opdrachten en kennis, maakt elke werknemer feitelijk zijn eigen introductieprogramma. De input is voor een groot deel afkomstig van de zittende werknemers, omdat elke afdeling heeft bepaald wat de nieuwe collega’s echt moeten kennen en kunnen om succesvol voor het bedrijf te werken.
Volgens Duchemin werkt dit veel beter dan een traditionele introductie waarbij een directielid een praatje houdt en de nieuwe medewerker iedereen een handje geeft. ‘Dit is speelser en actiever. Door de interactie leer je je collega’s kennen. Het stimuleert samenwerken in projecten.’
Het speelse karakter betekent niet dat het programma vrijblijvend is. Werknemers moeten in de vijfde maand aantoonbaar opgeschoten zijn met hun introductie, die uiteindelijk uitmondt in een persoonlijk ontwikkelplan. Wie het niet serieus neemt, kan er achter komen dat hij of zij alleen staat in die mening. Duchemin: ‘Het is nog niet voorgekomen dat mensen niet door hun proeftijd zijn gekomen door dit introductieprogramma. Maar dat zou wel kunnen.’
Tot nog toe is er echter geen enkele reden om aan te nemen dat het programma ook in werkelijkheid een struikelblok gaat vormen, verzekert Duchemin. ‘Mensen zijn enthousiast, sommigen worden zelfs heel fanatiek. Het wordt niet ervaren als tijdrovend, juist omdat het spelenderwijs gaat. Het heeft ook te maken met de werksituatie, dus veel opdrachten kun je verweven met je dagelijkse werkzaamheden.’

Werk gaat door
Een belangrijke fout bij het introduceren van social learning is denken dat je er bent wanneer er een portal of platform is gebouwd, waarschuwt Willyerd. ‘Je kunt niet achteroverleunen en zeggen: “Ik heb een platform en kan iedereen het nu even gaan gebruiken?” Want het is niet zoals Facebook waar mensen uit zichzelf elkaar opzoeken. Je moet werknemers motiveren om er gebruik van te maken. Het is als een winkel. Als daar niets te koop is, hoe vaak denk je dat mensen dan terugkomen? Er moet leuke informatie te halen zijn, en je moet er leuke mensen ontmoeten. Ik vind dat je niet eens bekend moet maken dat er een platform voor social learning is, totdat je ervoor hebt gezorgd dat er interessante inhoud op staat. De introductie laat je over aan de mensen die al actief zijn op sociale media en laat hen zien wat je hebt gemaakt en hoe zij het kunnen gebruiken. Als zij er over bloggen of communiceren, dan zijn collega’s eerder geneigd om te accepteren dat dit interessant is dan wanneer de baas dat zegt.’

Naast het programma voor de nieuwe werknemers, heeft P3transfer ook voor de hele organisatie een portal gecreëerd waarmee werknemers samen kunnen werken en van elkaar kunnen leren. Hier staan documenten waar meerdere medewerkers samen aan kunnen werken en er zijn links naar online tools. Duchemin: ‘Medewerkers kunnen vaak veel voor elkaar betekenen en je kunt eens een kijkje in de keuken nemen van een andere afdeling. Bijvoorbeeld bij de salesafdeling. Veel van onze klanten zijn HR-managers en dat ben ik ook. Dus heb ik mij aangesloten bij een salesprojectgroep waar ik input kan geven vanuit het perspectief van de klant. De een gaat enthousiaster mee in deze co-creatie dan de ander, maar er is niemand die zegt: “Hier kan ik niets mee”. Het levert resultaat op.’
En ook Duchemin waarschuwt dat het werk niet gedaan is wanneer een platform of portal is gebouwd. Hoe communiceer je daar bijvoorbeeld? Duchemin: ‘Onze communicatieafdeling zit daar bovenop. Wat deel je wel via het portal, en waarover stuur je even een mail naar een beperkte groep collega’s? Dat zijn dingen waarover je afspraken moet maken en die we nu in een code verwerken.’
(Auteur: Nicole Weidema | Gepubliceerd in IntermediairPW, oktober 2012)

Deel dit bericht via:

One thought on ““Al het leren is social learning”

  1. Pingback: “Al het leren is social learning” |...

Comments are closed.