Nieuws

shutterstock_ontslag

7 voordelen van e-HRM bij de uitstroom van werknemers

Soms is een organisatie gedwongen om afscheid te nemen van een werknemer. Dankzij e-HRM
kunnen alle procedurele en administratieve taken die gemoeid zijn met het aflopen of ontbinden van
arbeidsovereenkomsten gestroomlijnd worden afgehandeld. 7 concrete voordelen.

1. Geen onnodige kosten bij beëindiging van arbeidscontracten
Het informeren van de werknemer over het beëindigen van zijn of haar contract wordt nog belangrijker nu er vanwege de Wet Werk en Zekerheid voor tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer een “aanzegplicht” is gekomen. Als de werkgever deze melding nalaat, eindigt het contract nog wel, maar is een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat heeft aangezegd. Deze onnodige kosten blijven organisaties bespaard wanneer e-HRM is ingevoerd, doordat het systeem tijdig een melding geeft.

2. Optimale benutting van exitgesprekken
Binnen organisaties waarin e-HRM is ingevoerd zorgt het systeem automatisch dat een exitgesprek wordt gepland tussen een HR-adviseur en vertrekkende werknemers. Van tevoren kan de werknemer door de software een gestructureerde vragenlijst krijgen toegezonden.

3. Tijdige teruggave van waardevolle bezittingen
Het beheer van verstrekkingen zoals telefoons, laptops en auto’s aan werknemers kan HR-afdelingen veel werk opleveren. Dankzij moderne e-HRM wordt deze administratieve taak optimaal in de lijn belegd.

4. Lagere ontslagkosten dankzij goede dossieropbouw
De opbouw van een personeelsdossier vereist dat regelmatig beoordelings- en functioneringsgesprekken worden gehouden. Nadat organisaties e-HRM hebben ingevoerd, handelt het systeem alle procedurele stappen rond deze cycli zelfstandig af.

5. Beperking van verzuimkosten
Dankzij e-HRM hoeven HR-afdelingen zich geen zorgen meer te maken of verzuimmanagement procedureel correct verloopt volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Doordat het systeem automatisch signaleert wanneer het tijd is om een bepaalde wettelijke actie uit te voeren, zijn organisaties nooit meer te laat met het doen van wettelijk verplichte meldingen en behoren boetes van het UWV voortaan tot het verleden.

Lees ook: HR kan verzuimkosten verlagen met inzet van e-HRM

6. Talent behouden bij reorganisaties
Dankzij e-HRM bouwen organisaties gestaag aan de opbouw van talent pools. Die kunnen van grote waarde zijn wanneer bestaande werknemers noodgedwongen moeten worden herplaatst op andere afdelingen of binnen andere functies. In veel gevallen zal het plaatsen van een advertentie daardoor niet meer nodig zijn. Eerst kunnen interne kandidaten benaderd worden die goed presteren, maar wier aanstelling desondanks in gevaar is.

7. Automatisch afhandeling van outplacement-trajecten
Wanneer vanwege reorganisaties een deel van de medewerkers boventallig is geworden, kan e-HRM desgewenst outplacement-trajecten ondersteunen. Alle procedurele en administratieve taken die hiervoor nodig zijn kan het systeem uit handen nemen.

Lees meer tips over voordelen van e-HRM bij uitstroom in de Whitepaper Zeven concrete voordelen van e-HRM bij de uitstroom van werknemers

Deel dit bericht via: