proces automatisering HRM: Uitstroom

4 succesfactoren voor het werken met e-HRM

Medewerking van het personeel is een belangrijke succesfactor bij de inzet van e-HRM. Werkgevers die de aanschaf van een e-HRM-systeem overwegen, doen er daarom verstandig aan eerst een strategie uit te stippelen. Dat zegt adviesbureau UmanID.

Werkgevers die personeelsgegevens succesvol willen beheren en analyseren, moeten vier punten goed in de gaten houden. Het gaat om de sociale, strategische, technische en organisatorische factoren. Adviesbureau op het gebied van eHRM UmanID zet ze op een rijtje.

Sociaal
In sociaal opzicht kan e-HRM alleen een succes worden wanneer rekening wordt gehouden met veranderingen in managementstijl, de manier van samenwerken en de cultuur van een organisatie. Om veranderingen tot stand te brengen is acceptatie nodig van het (top)management en andere medewerkers.

Technisch
-eHRM vergt veel techniek. Systemen worden gekoppeld worden en databases worden gebouwd en aan elkaar verbonden. En dat alles met de gebruiker in het achterhoofd. Bovendien moet er rekening gehouden worden met zaken als de capaciteit van de server en andere ict-systemen die de organisatie al gebruikt.

Strategisch
Voordat het gebruik van eHRM een succes kan worden, moeten de toepassingen op elkaar aansluiten. Bovendien is het handig om van tevoren grondig uit te zoeken welke systemen nuttig zijn. Een organisatie die het gedrag van medewerkers wil veranderen om marktgerichter te worden, heeft bijvoorbeeld baat bij toepassingen voor competentiemanagement.

Organisatorisch
Probeer doelstellingen op een projectmatige manier te behalen. Maak duidelijke afspraken over wat de resultaten van de inzet van eHRM moeten zijn en binnen welke tijd de doelen bereikt moeten worden.

Bron: Computable

Deel dit bericht via: